Voordelen samenwerking

Het binnenhalen van een vaste of tijdelijke kracht is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, zeker in de huidige gespannen arbeidsmarkt. Werving en selectie is een expertise die u wellicht niet in huis hebt. Maar u wilt wel de regie houden. SUPPOHRT heeft door vele jaren ervaring in werving van zorgprofessionals veel kennis opgedaan in het vinden van de juiste match en een groot netwerk opgebouwd. Het gehele traject wordt door SUPPOHRT gecoördineerd, met daarin uw visie als uitgangspunt.

 • Uw administratieve taken nemen aanzienlijk af.
 • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren, de werkgeversrisico’s zoals ziekte- en vakantiekosten nemen wij voor onze rekening.
 • Wij zorgen voor vervanging van gelijkwaardig niveau bij ziekte en (langdurig) verzuim.
 • Al onze medewerkers hebben een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering. 
 • Al onze medewerkers krijgen jaarlijks meerdere relevante, geaccrediteerde na- en bijscholing zodat het kennisniveau optimaal blijft.
 • Onze medewerkers volgen verplichte intervisie o.l.v. zeer ervaren intervisieleiders. Tevens kunnen alle medewerkers terugvallen op een ervaren coach bij (zorg) inhoudelijke vragen.
 • Jaarlijkse voeren we voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken met de POH en de huisarts om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg optimaal blijft.
 • In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam kunnen onze medewerkers het certificaat POH GGZ behalen.
 • U bepaalt welke POH er in uw praktijk komt werken. Op basis van uw voorkeuren zoeken wij de perfecte kandidaten voor u. Wij stellen meerdere kandidaten aan u voor, zodat u zelf kunt kiezen. 
 • Heeft u specifieke werkomstandigheden, (bijv. consulten in de avonduren) of wilt u andere afspraken maken dan zijn wij uiteraard bereid om hierover met u mee te denken.
 • U zit niet vast aan langdurige contracten. Mocht de samenwerking of de POH toch niet voldoen dan zorgen wij ervoor dat er een oplossing komt waarmee iedereen tevreden is.
 • Onze contracten zijn door de juridische afdeling van de LHV gescreend, er zijn dus geen onverwachte verrassingen. 
 • De samenwerking met SUPPOHRT is rendabel voor u. Wij werken met een vast uurtarief en op basis van onze rekenmodule kunt u inschatten wat de kosten en opbrengsten voor u zijn. Wij garanderen dat de samenwerking met SUPPOHRT u geen geld kost. 
 • Wij weten dat de huisartsen graag controle houden over hun inkomsten. Daarom sluit u de contracten met de zorgverzekeraar (uiteraard kunnen wij u hierbij helpen), zodat u ook de inkomsten ontvangt. 
 • SUPPOHRT is btw vrijgesteld.
 • SUPPOHRT heeft een samenwerkingsovereenkomst met KSYOS voor triage, eHealth en consultatie. Indien gewenst, kunt u daar gebruik van maken.
 • De triage module bestaat uit verschillende screeningsinstrumenten (o.a. 4DKL+).
 • De eHealth module bevat meer dan 40 verschillende online behandelingen (o.a. voor angst, depressie en burn-out alsook mindfulness en leefstijlproblematiek en is in verschillende talen beschikbaar).  
 • Met de consultatie module kunt u GZ-psychologen, psychiaters e.a. consulteren om specialistisch advies in te winnen over diagnostiek, behandeling of verwijzing.
 • De uitslagen van de diverse modules worden rechtstreeks in het HIS geregistreerd. 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vandaag nog contact met ons op