Zelfbeeld en faalangst

"Als iets niet gelukt is, heb je niet gefaald, maar geleerd"

Inleiding

Aan psychische stoornissen liggen gemeenschappelijke factoren ten grondslag. Een negatief zelfbeeld is zo’n transdiagnostische factor die iemand kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen en in stand houden van allerhande invaliderende psychische klachten. Bovendien kan het de voortgang in een stoornis specifieke behandeling remmen of zelfs geheel tegenhouden. Interventies gericht op het versterken van het zelfbeeld zijn dan ook een nuttige, zo niet noodzakelijke aanvulling op het therapeutisch arsenaal. In de functie van POH GGZ is kennis hieromtrent gewenst alsook het kunnen toepassen van een aantal interventies gericht op de aanpak van een negatief zelfbeeld.

Doelstelling

De cursist heeft kennis van zelfbeeld, faalangst en comorbiditeit en leert begeleidingsmogelijkheden binnen de huisartsenpraktijk.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 • Wat is een zelfbeeld?
 • Het ontstaan van een negatief zelfbeeld
 • Vicieuze cirkel tussen denken en doen
 • Gevolgen van negatief zelfbeeld
 • Negatief zelfbeeld en psychopathologie
 • Behandelmethoden negatief zelfbeeld in de GGZ
 • Indicaties voor verwijzing naar GGZ
 • Oefeningen om zelfbeeld te versterken in functie POH GGZ
 • Wat is faalangst?
 • Soorten faalangst
 • Oorzaken faalangst
 • Faalangst en psychopathologie
 • Gevolgen faalangst
 • Behandelmethoden faalangst in de GGZ
 • Indicaties voor verwijzing naar GGZ

Literatuur

 • Negatief zelfbeeld behandelen door Manja de Neef, uitgeverij Boom
 • Zelfwaardering door Gertjan van Zessen, uitgeverij SWP

Opleiding details

 • Locatie: Amsterdam
 • Doelgroep: POH GGZ, GGZ Professionals en huisartsen
 • Accreditatie: 8 accreditatiepunten LV POH-GGZ
Docent(en)

Jaantje Thiadens.

Haar motto is: ‘Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen, te accepteren wat ik niet kan veranderen en geef mij de wijsheid om het verschil tussen die twee te kennen.’
Alle kennis en vaardigheden die zij in zich draagt, zet zij in bij de begeleiding van personen die om wat voor reden dan ook vastlopen. Persoonsgericht, doelgericht, motiverend en flexibel.

Jaantje Thiadens is gecertificeerd als:

 • ZKM-consultant (ZelfKennisMethode)
 • Enneagramcoach
 • EMDR-therapeut
 • ACT-trainer (Acceptance and Commitment Therapy)
 • NLP master practitioner
 • Lichaamsgericht werkend coach
 • Master Special Educational Needs
 • Coach (opgeleid door Piet Weisfelt en Corael)
 • Docente Geschiedenis
Docent