Somatische onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Somatische onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Somatische gezondheidszorg en de GGZ komen samen

Inleiding

In Nederland zijn de somatische gezondheidszorg en de GGZ redelijk gescheiden circuits. Veel klachten van patiënten in de huisartsenzorg bevinden zich echter juist op de kruising van deze twee gebieden. Voor de POH GGZ is het van belang om goed op de hoogte te zijn van screening, diagnostiek en begeleidingsmogelijkheden bij patiënten met SOLK.
Aan de hand van de NHG standaard ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ worden theorie en praktijk voor de POH GGZ verder uitgewerkt.

Doelstelling

De POH GGZ krijgt handvatten om patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten te begeleiden binnen de huisartsenpraktijk.

Inhoud

De cursus SOLK in de huisartsenpraktijk behandelt de volgende onderwerpen:

  • Diagnostiek van SOLK
  • Exploratie klachtdimensies en co morbiditeit
  • Samenwerking met huisarts. Wat zijn de mogelijkheden binnen de praktijk; wat doet huisarts, wat doet de POH GGZ
  • Behandelmogelijkheden: CGT, medicatie
  • Verwijzing
  • Gevolgenmodel

De training wordt afgewisseld met oefeningen/praktijksituaties in kleine groepjes cursisten. Op alle relevante vragen wordt ingegaan, zulks ter beoordeling van de trainer.

Literatuur

Handout wordt uitgedeeld.

Opleiding details

  • Locatie: Amsterdam
  • Doelgroep: POH GGZ, GGZ Professionals en huisartsen
  • Accreditatie: 6 accreditatiepunten LV POH-GGZ
Docent(en)

Saskia van Es werkt bij Psy, afdeling Somatiek en Psyche. Zij behandelt mensen met diverse soorten lichamelijke klachten, met extreem overgewicht, en mensen met stemmingsstoornissen. Bij de lichamelijke klachten gaat het vooral om lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten en lichamelijke klachten, waarbij psychologische aspecten als denken, gevoel en gedrag een grote rol spelen.

Te denken valt aan langdurige vermoeidheid, pijnklachten en moeite met het omgaan met chronische lichamelijke aandoening, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. Speciale focus van het team is gericht op de behandeling van mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) en chronische pijn.

Saskia van Es is specialismeleider Somatiek & Psyche bij Parnassia Groep. Zij is lid van het College van Beroep van het NIP en supervisor VGCt.

Saskia van Es