Psychopathologie bij ouderen

 

Inleiding

Diagnostiek van psychopathologie bij ouderen is vaak erg complex. Naast psychische klachten is er vaak ook sprake van somatische en sociale problemen. Ook co morbiditeit (bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke handicap) komt regelmatig voor. Diagnostiek en met name de differentiaal diagnostiek is hier dus van groot belang. In deze cursus worden de hoofdgroepen van psychiatrische stoornissen bij ouderen behandeld. Kennis van veelvoorkomende lichamelijke klachten bij ouderen wordt gedeeld. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met (differentiaal) diagnostiek en de behandeling van ouderen wordt kort aangestipt.

Doelstelling

Kennis van veel voorkomende psychopathologie bij ouderen. Herkenning, signaleren en toepasbare behandeling en begeleiding.

Inhoud

 • Algemene inleiding ouderenpsychiatrie
 • Hulpmiddelen voor de POH GGZ bij het optimaal in kaart brengen van psychopathologie bij ouderen
 • Afgrenzing; Gezond psychisch functioneren van psychopathologie
 • Psychische en psychiatrische stoornissen; overeenkomsten en verschillen
 • De DSM 5 hoofdgroepen; herkenning, signalering, interventie en verwijzing
  • Neurocognitieve stoornissen
  • Psychosen
  • Stemming- en angststoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen

Literatuur

Handboek Ouderenpsychiatrie (derde druk, 2014), ISBN 9789058981721, Deeg D., Boswijk D., Mast van der R., Heeren T., Kat M., Stek M., Vandenbulcke M., Verhey F. (red.)

Opleiding details

 • Locatie: Wilgenweg 18C, 1031 HV Amsterdam
 • Doelgroep: POH GGZ, GGZ Professionals en huisartsen
 • Accreditatie: n.t.b.
Docent(en)

Martin Kat (www.psykat.nl) was 20 jaar als ouderenpsychiater/psychotherapeut werkzaam op de afdeling Klinische Geriatrie in de Noordwestziekenhuisgroep te Alkmaar. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en de 1e lijn (vast verbonden aan een huisartsenpraktijk) en vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam.
Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘The Neuropsychiatry of Dementia. Psychometrics, clinical implications and outcome’. Voorts is hij docent ouderenpsychiatrie aan meerdere instituten en redacteur/auteur op dit gebied en is hij lid van de Raad van Toezicht van de King Arthur groep.  Binnenkort zal zijn boek verschijnen: Ouderenpsychiatrie, de praktijk over het Herkennen en Signaleren van psychische en psychiatrische stoornissen bij ouderen.

Marin Kat - Docent