Basiscursus POH GGZ

Basiscursus voor elke startende POH GGZ

 

Inleiding

De functie POH GGZ is volop in ontwikkeling sinds de introductie in 2007. De Landelijke Vereniging POH GGZ heeft in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging een functie- en competentieprofiel opgesteld. 
De functie POH GGZ heeft een specifieke plaats in de gezondheidszorg en vraagt daarmee om specifieke kwaliteiten van een professional. De POH GGZ dient communicatief zeer vaardig te zijn, zowel in het contact met de patiënt als in de rol van verbindende schakel tussen verschillende disciplines in de basis- en specialistische GGZ. Kennis en ervaring op het gebied van uiteenlopende psychische klachten en psychiatrische aandoeningen is een must. Hij/zij moet zelfstandig kunnen werken en eveneens zich kunnen inleven in de soms uiteenlopende posities, belangen en competenties van de verschillende beroepsbeoefenaren uit de eerste en tweede lijn. Verder dient de POH GGZ, in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de huisarts, zelfstandig patiënten te kunnen begeleiden en ondersteunen. 
Doorverwijzen is nodig in geval van ernstige, specifieke en/of psychiatrische problematiek.

Doelstelling

  • De cursist heeft kennis van de ontwikkeling van de functie POH GGZ
  • De cursist is op de hoogte van het functie- en competentieprofiel
  • De cursist heeft kennis van de praktische invulling van de functie (agendabeheer, sociale kaart opstellen, contact met huisarts, GGZ, zorg in de wijk)

Inhoud

Na de kennismaking en introductie, zal ingegaan worden op de geschiedenis en ontwikkelingen van de functie POH GGZ. Er wordt stil gestaan bij de verschillende zorgactiviteiten die de POH GGZ uitvoert en wordt het financieringsmodel uitgelegd. Er zal ingaan worden op de positionering en samenwerking van de POH GGZ. Als laatste wordt gesproken over zelfzorg.

De cursus is interactief, er is gedurende de hele middag ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie. Er zal geen toets zijn.  

Literatuur

Onder redactie van Liesbeth Mok, Harold Wenning, Ietje de Vries. Handboek POH GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. p. 266.

Opleiding details

  • Locatie: Wilgenweg 18C, 1031 HV Amsterdam
  • Doelgroep: Beginnende POH GGZ
  • Accreditatie: LV POH GGZ 4 accreditatiepunten
Docent(en)

Maaike Huizinga is sinds april 2014 werkzaam als POH GGZ in 3 huisartsenprakijken in de gemeente Velsen. Zij heeft werkervaring opgedaan op verschillende plekken in de GGZ, waaronder trajectbegeleiding en basispsycholoog bij een psychologenpraktijk. Sinds april 2017 werkt bij als Manager Zorg op het kantoor van SUPPOHRT, waar zij zich bezig houdt met het organiseren van opleidingen, het coachen van medewerkers van SUPPOHRT. In september 2018 start de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam bij de Leergang POH GGZ (post HBO). Maaike zal lesgeven in de leergang.

Docent Basis cursus POH GGZ