Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Vechten tegen onvermijdelijke zaken gaat uiteindelijk ten koste van een waardevol leven

 

Inleiding

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes.
ACT is een derde generatie gedragstherapie met de nadruk op gedragsverandering en op de rol van de context. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om:

 • Bewust te  handelen naar hun waarden, en
 • Zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.

Belangrijkste uitgangspunten van ACT zijn: als het werkt, is het goed en de ervaring is de beste leermeester. Daarom zijn terugkerende onderdelen van de cursus: het ervaringsgericht ontdekken van wat niet werkt (bijvoorbeeld het veranderen van gedachten en gevoelens) en het ervaren of alternatieven wel werken (bijvoorbeeld acceptatie en defusie)

Doelstelling

Opleiden van POH-GGZ om coaching te geven aan patiënten in de huisartsenpraktijk vanuit de grondbeginselen van ACT

Inhoud

•    Introductie, geschiedenis ACT, Contextual Behavioral Science
•    Korte inleiding Relational Frame Theory (RFT)
•    Hexaflexprocessen
•    Waarden  
•    Creatieve hulpeloosheid, controle als probleem, de prijs van vermijding 
•    Acceptatie als alternatief voor controle
•    Toegewijde actie
•    Fusie/defusie
•    Mindfulness, hier en nu, acceptatie
•    Zelf en identiteit
•    ACT in de werkpraktijk

Literatuur

Literatuur cursus, vooraf te lezen: Acceptance and Commitment Therapie in de praktijk. Auteur: Russ Harris, Uitgeverij Hogrefe, 2010
 

Opleiding details

 • Locatie: Wilgenweg 18C, 1031 HV Amsterdam
 • Doelgroep: POH GGZ, GGZ Professionals en huisartsen
 • Accreditatie: LV-POH GGZ 20 accreditatiepunten
Docent(en)

Jaantje Thiadens.

Haar motto is: ‘Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen, te accepteren wat ik niet kan veranderen en geef mij de wijsheid om het verschil tussen die twee te kennen.’
Alle kennis en vaardigheden die zij in zich draagt, zet zij in bij de begeleiding van personen die om wat voor reden dan ook vastlopen. Persoonsgericht, doelgericht, motiverend en flexibel.

Jaantje Thiadens is gecertificeerd als:

 • ZKM-consultant (ZelfKennisMethode)

 • Enneagramcoach

 • EMDR-therapeut

 • ACT-trainer (Acceptance and Commitment Therapy)

 • NLP master practitioner

 • Lichaamsgericht werkend coach

 • Master Special Educational Needs

 • Coach (opgeleid door Piet Weisfelt en Corael)

 • Docente Geschiedenis

Jaantje Thiadens